Promocja!

BHP – szkolenie wstępne – instruktaż ogólny

40,00 

Szkolenie wstępne BHP jest ważne maksymalnie 12 miesięcy (osoby kierujące pracownikami 6 miesięcy).

-
+

Opis

Instruktaż ogólny  zapewnia uczestnikom szkolenia zapoznanie się z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Instruktaż ogólny odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

 

Szkolenie wstępne BHP jest ważne maksymalnie 12 miesięcy (osoby kierujące pracownikami 6 miesięcy).

Następnie pracownik zobowiązany jest do odbycia szkolenia okresowego.

 

Wyjątek:

Zniesiono obowiązek przeprowadzania szkoleń okresowych dla pracowników administracyjno-biurowych o ile zakład pracy jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.